صنایع غذایی عالی باشی آماده پذیرش نماینده در استان های کشور و هماکاری با شرکتهای پخش می باشد. همچنین فروشگاهها و سوپر مارکتها نیز می توانند با پذیرش عاملیت فروش از تخفیفات ویژه استفاده نمایند.
جهت استعلام آگاهی از شرایط نمایندگی از طریق بخش ارتباط با ما اقدام نمایید.